formularz icoContact with an expert

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

ResLegal

JOANNA NOWICKA

Joanna Kłusek

JOANNA NOWICKA

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w sprawach cywilnych, gospodarczych, oraz w sprawach karnych

tel.:
e-mail:  j.klusek@reslegal.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie odbywa aplikację adwokacką. Autorka pracy magisterskiej pt. „Pozasądowe dochodzenie roszczeń wynikłych ze zdarzeń medycznych.” Podczas studiów aktywnie uczestniczyła w działalności studenckiej m. in. pełniąc funkcję wiceprezesa Koła Naukowego Postępowania Cywilnego, a także organizując i uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych. Zaangażowanie w działalność naukową znalazło odbicie w publikacji rozdziału pt. „Wypaczenie znaku towarowego” w monografii pt. „Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej. Między teorią a praktyką”.
Posługuje się językiem angielskim w stopniu bardzo dobrym. W kręgu jej zainteresowań znajduje się tematyka szeroko rozumianego prawa rodzinnego, medycznego oraz prawo gospodarcze.