formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

SPRAWY GOSPODARCZE

Sprawy z tej kategorii dotyczą stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Świadczymy usługi z szeroko rozumianego prawa gospodarczego, przede wszystkim jest to:

  • windykacja należności,
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
  • prowadzenie procesów sądowych,
  • udział w negocjacjach,
  • tworzenie i opiniowanie umów handlowych,
  • doradztwo w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Ponadto wychodząc naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu rynku, Kancelaria oferuje usługi doradztwa i świadczy kompleksową obsługę prawną działalności przedsiębiorców w zakresie wszelkich jego stosunków z klientami i kontrahentami, w tym również z klientami zagranicznymi.

Z praktyki doradztwa naszych prawników wynika, że polscy przedsiębiorcy zawierają umowy z zagranicznymi firmami, wielokrotnie na rażąco niekorzystnych warunkach. Z tych względów właśnie uważamy, że przejrzysta i spójna umowa z kontrahentem z zagranicy, to klucz do sukcesu i zwiększonej ekspansji.

Przed przedsiębiorcą, który zamierza wejść na zagraniczny rynek, pojawia się wiele wyzwań. Pomijając kwestie ekonomiczne, pracownicy firmy muszą dokładnie poznać swoich nowych klientów – ich zwyczaje i system wartości. Nie jest to jednak łatwe zadanie, kiedy w grę wchodzą różnice kulturowe, w tym językowe, a także bariery prawne.

W ramach świadczonych usług przygotowujemy opinie prawne, umowy zagraniczne, dokonujemy analizy przepisów celnych, podatkowych, eksportowych, importowych, przepisów szeroko pojętego handlu zagranicznego. Pomagamy w uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji oraz wymaganych decyzji organów państwowych. Prowadzimy negocjacje zagraniczne i analizy rynku, celem dostosowania potrzeb naszych klientów do aktualnych wymagań prawa polskiego, wspólnotowego oraz międzynarodowego, w tym zakresie współpracując również z grupą tłumaczy przysięgłych.