formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

KATARZYNA KARAŚ- HANUS

Katarzyna Karas

KATARZYNA KARAŚ-HANUS

Aplikant adwokacki

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym, prawie karnym oraz prawie pracy.

tel.:
e-mail:  k.karas@reslegal.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w 2019 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobry, broniąc pracy magisterskiej z zakresu postępowania karnego pt. „Instytucja świadka koronnego jako instrument zwalczania przestępczości zorganizowanej".

Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe, podejmując pracę w lokalnych kancelariach adwokackich. W okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2022 r. odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. W 2023 r. złożyła egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Od września 2023 r. prowadzi także indywidualną praktykę adwokacką.

W pracy zawodowej stawia na nieustany rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dlatego też od października 2023 r. podejmuje ona kształcenie w ramach Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa Pracy, realizowanych w ramach funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, tym samym zdobywając wiedzę i cenne doświadczenie, które kolejno wykorzystuje w świadczeniu usług na rzecz klientów Kancelarii.

Specjalizuje się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań legalizacyjnych pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski, prawie rodzinnym, prawie karnym oraz postępowaniach związanych z uzyskiwaniem świadczeń za niesłuszne skazanie w czasach PRL – u.