formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PRAWO BEZ TAJEMNIC

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z poszczególnymi rodzajami spraw, jakie prowadzi Kancelaria. Szereg artykułów tematycznych udziela praktycznych odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania np. w sprawie o rozwód, albo przy założeniu spółki. Staraliśmy się w prosty sposób wyjaśnić konkretne zagadnienia, gdyż uważamy, że trudne i zawiłe sformułowania prawnicze bardziej utrudniają, niż ułatwiają  znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie. Przygotowane artykuły posiadają bardzo ogólny charakter, niemniej ich lektura jest wskazana zwłaszcza, że może pozwolić na odpowiednie przygotowanie się do procesu i usprawni kontakt z prawnikiem.

Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?

Niemal każda osoba, która zamierza założyć sprawę rozwodową, zastanawia się, jakie dokumenty będą jej potrzebne? Jest to bardzo istotna kwestia, którą warto znać nawet jeszcze przed wizytą u prawnika – jeżeli zamierzamy skorzystać z jego usług, gdyż w ten sposób możemy znacznie przyspieszyć wniesienie pozwu do sądu. Zaznaczamy jednak, że trudno wymienić wszystkie materiały, które będą konieczne do sporządzenia i odpowiedniego udokumentowania pozwu, a wynika to z indywidualnego charakteru każdej sprawy i jej uwarunkowań, niemniej postaramy się wskazać najważniejsze i najczęściej wymagane dokumenty.

Pierwszy z nich, który jest niezbędny w każdej sprawie o rozwód, to odpis aktu małżeństwa – wystarczy, gdy będzie to odpis skrócony. Z zasady większość osób posiada taki dokument, gdyż jest on wydawany po zawarciu ślubu, ale w sytuacji, kiedy nim nie dysponujemy, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i stamtąd go wybrać (opłata z tego tytułu to 22 zł za odpis skrócony). Kolejnymi dokumentami będą odpisy aktów urodzenia dzieci, w tym przypadku, również gdy nimi nie dysponujemy, należy je wybrać z Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli małżonkowie zawierali umowę majątkową małżeńską – potocznie zwaną „intercyzą”, to trzeba przygotować wypisy aktu notarialnego, a w sytuacji ich braku lub zgubienia, konieczna będzie wizyta u notariusza, gdzie sporządzano taką umowę i tam należy poprosić o kolejny wypis (odpłatny).

Dalsze dokumenty będą uzależnione od każdego indywidualnego przypadku, ponieważ jeżeli w małżeństwie są dzieci i chcemy zasądzenia na ich rzecz alimentów – wskazanym jest zgromadzenie zaświadczeń ze szkoły, potwierdzających fakt uczęszczania do danej placówki, wszelkich rachunków (np. paragonów ze sklepów, faktur, rachunków za media, biletów itp.), które będą obrazować koszty utrzymania dziecka, a także koszty utrzymania rodziców i ich dochody. W tym przypadku również niezwykle ważne będą zaświadczenia o zarobkach (zazwyczaj z ostatnich trzech miesięcy) lub zeznania podatkowe z ostatniego roku, gdyż na podstawie takich dowodów, Sąd określi zdolności zarobkowe każdego z małżonków, a następnie poziom zasądzonych alimentów. Często małżonkowie spłacają kredyty, pożyczki lub mają inne zobowiązania – więc dokumenty na te okoliczności też warto przygotować na spotkanie z adwokatem.

W sprawach, gdzie spór będzie dotyczył władzy rodzicielskiej lub miejsca zamieszkania dziecka, wskazanym jest udanie się do psychologa po odpowiednią opinię, warto też poprosić o opinie pedagoga szkolnego na temat dziecka, jego relacji z rodzicami.

Jeżeli w rodzinie była stosowana przemoc, zasadnym będzie zgromadzenie dokumentacji z pomocy społecznej, z wyników postepowań „Niebieskiej Karty, wszelkich posiadanych obdukcji, pism Policji, Prokuratury i Sądów.

W przypadku, kiedy chcemy wykazać winę lub współwinę małżonka za rozpad małżeństwa, trzeba zgromadzić dowody, które ten fakt potwierdzą. Tutaj stosowane są zarówno dokumenty, wydruki, zdjęcia, nagrania, zeznania świadków itp.

Niezależnie od powyższego, bardzo ważne, aby osoba zamierzająca się rozwieść poświęciła nieco czasu na sporządzenie krótkiego opisu małżeństwa, który będzie zawierał zwięzłą odpowiedź na następujące pytania:

- kiedy małżonkowie się poznali, ile ze sobą byli przed ślubem?

- co ich skłoniło do zawarcia małżeństwa?

- gdzie zamieszkali po sformalizowaniu związku i czym się zajmowali?

- jak układało się pożycie małżeńskie i co się stało, że zapadła decyzja o rozwodzie?

- czy istnieje możliwość powrotu i kontynuowania małżeństwa?

- jakie są koszty utrzymania dzieci lub małżonka zamierzającego domagać się alimentów na swoją rzecz?

- jak wygląda sytuacja majątkowa drugiej strony?

Tych kilka informacji pozwoli prawnikowi zrozumieć, w czym tkwi problem, wówczas można ustalić najbardziej korzystną taktykę procesową, uniknąć nieporozumień i wszelkich błędów w formułowaniu opisu stanu faktycznego w pismach procesowych.

Wszystkie dokumenty, jakie należy zgromadzić, powinny być przygotowane w minimum jednym egzemplarzu. Jeżeli nie chcemy korzystać z pomocy prawnika, wówczas trzeba będzie we własnym zakresie sporządzić kopię materiałów wysyłanych do Sądu, a następnie dwa egzemplarze pozwu z załącznikami składamy w Sądzie, skąd jeden egzemplarz, zostanie przesłany drugiemu małżonkowi. Warto też pomyśleć o pozostawieniu jednej kopii dokumentów na własny użytek.

Ponadto do pozwu dołącza się dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł. Opłatę można przelać na rachunek bankowy właściwego Sądu, albo uregulować w kasie Sądu.

 

adw. Piotr Charzewski