formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PRAWO BEZ TAJEMNIC

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z poszczególnymi rodzajami spraw, jakie prowadzi Kancelaria. Szereg artykułów tematycznych udziela praktycznych odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania np. w sprawie o rozwód, albo przy założeniu spółki. Staraliśmy się w prosty sposób wyjaśnić konkretne zagadnienia, gdyż uważamy, że trudne i zawiłe sformułowania prawnicze bardziej utrudniają, niż ułatwiają  znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie. Przygotowane artykuły posiadają bardzo ogólny charakter, niemniej ich lektura jest wskazana zwłaszcza, że może pozwolić na odpowiednie przygotowanie się do procesu i usprawni kontakt z prawnikiem.

Jakie dokumenty trzeba zgromadzić do sprawy o alimenty na dziecko?

W sprawach alimentacyjnych najważniejsze są dwa elementy – koszty utrzymania osoby uprawnionej oraz jej usprawiedliwione potrzeby, a także dowody obrazujące faktyczne dochody i możliwości zarobkowe rodzica, który te alimenty ma płacić. W tym celu, w zależności od wieku dziecka, musimy przede wszystkim przygotować dokumenty ukazujące bieżące koszty utrzymania dziecka, takie jak np.: zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, rachunki, faktury, paragony za żywność, odzież, obuwie, leki, potwierdzenia opłat za zajęcia dodatkowe, bilety do kina, na basen, bilety miesięczne do szkoły, opłaty za studia, wyjazdy na wycieczki, ferie, wakacje.

Bierzemy również pod uwagę koszty utrzymania domu lub mieszkania, w którym dziecko przebywa, przez co należy zgromadzić rachunki za media, czynsz, kredyty itp.

Dla miarodajnego określenia kosztów utrzymania dziecka, wskazanym jest przygotowanie zestawienia, gdzie ujmiemy poszczególne pozycje kosztów w przeliczeniu na jeden miesiąc, co może przybrać następującą postać:

RODZAJ KOSZTU KWOTA MIESIĘCZNA
Wyżywienie  
Odzież i obuwie  
Dojazd do szkoły / na studia  
Zajęcia dodatkowe  
Lekarstwa witaminy  
Wizyty stomatologiczne  
Wyprawka szkolna / pomoce naukowe  
Ubezpieczenie  
Zabawki / rozrywka  
Telefon  
Wyjazdy / wypoczynek  
Kieszonkowe  
Środki higieny / wizyty u fryzjera  
Udział w kosztach utrzymania domu / mieszkania  


Jeżeli nie dysponujemy dokumentami na wykazania wszystkich kosztów, to i tak warto je wskazać w zestawieniu. Również koszty ponoszone jednorazowo w roku np. zakup książek, wyprawki szkolnej – ujmujemy tutaj, jako 1/12 część – czyli po przeliczeniu na każdy miesiąc.

W sprawach, gdy po raz pierwszy zamierzamy się starać o zasądzenie alimentów, należy do pozwu dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, a w sprawach, gdzie będziemy chcieli doprowadzić do podwyższenia alimentów, konieczny będzie poprzedni wyrok Sądu w tym zakresie lub zawarta wcześniej ugoda. Dodatkowo warto przedstawić np. historię choroby, zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia dodatkowe, umowy ze szkół językowych itp. Trzeba również pamiętać o wskazaniu dowodów potwierdzających istnienie majątku dziecka, jeżeli takowy ono posiada.

Natomiast w zakresie wykazania sytuacji majątkowej i zdolności zarobkowych rodzica, który jest zobowiązany do uiszczania alimentów, należy przede wszystkim wskazać, gdzie pracuje lub czym się zajmuje, ile zarabia, jakie ma wykształcenie, zawód, kwalifikacje, ile osób ma na utrzymaniu, jaki posiada majątek. Nawet, gdy nie mamy szczegółowych informacji na ten temat, nie wspominając już o samych dokumentach, to i tak warto przygotować się w możliwie najszerszym zakresie, gdyż w ten sposób będziemy w stanie wykazać przed Sądem, że zobowiązany do alimentów, powinien i jest w stanie je płacić lub płacić w wyższej kwocie niż dotychczas.

 

Piotr Charzewski