formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

ResLegal

ЦИВІЛЬНІ СПРАВИ

Цивільні справи – дуже об’ємне поняття, що включає в себе багато видів проваджень, до яких належать справи про спадщину, майно,  цивільно-правові договори.

Юристи нашої Компанії мають широкі знання та багатий досвід у веденні справ в цій сфері, ми допомагаємо, між іншим, в таких видах справ, як:

 • захист особистої власності,
 • вимоги щодо виплати,
 • підтвердження отримання спадщини,
 • відмова від спадщини,
 • про визнання відсутності прав на спадщину,
 • поділ спадщини,
 • про виплату обов’язкової частки,
 • ліквідація співвласності,
 • право набувальної давності,
 • встановлення сервітуту,
 • про виплату відшкодування,
 • про виплату компенсації або пенсія,
 • реалізація претензій щодо гарантії та поручительства – в тому числі представлення інтересів споживачів,
 • аналіз, складання довідок та договорів.