formularz icoContact with an expert

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

ResLegal

CIVIL LAW CASES

Civil law cases comprise a large category of proceedings, including those related to inheritance and property laws, as well as civil law contracts.

Lawyers of our Law Firm have extensive knowledge and experience in proceedings of this kind; we provide counsel in cases related to such matters as:

 • protection of personal rights,
 • recovery of remuneration,
 • confirmation of inheritance acquisition,
 • rejection of inheritance,
 • declaring an heir unworthy of succession,
 • inheritance division,
 • claims for payment of legitimate portion,
 • dissolution of co-ownership,
 • acquisitive prescription,
 • easement of access,
 • payment of damages,
 • payment of compensation or allowance,
 • claims under warranties and guarantees, including representation of consumers’ interests,
 • examination, reviews and construction of agreements.