formularz icoContact with an expert

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

ResLegal

KLAUDIA KOWALSKA

Katarzyna Karas

KLAUDIA KOWALSKA

Articling student

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym, prawie karnym oraz prawach człowieka.

tel.:
e-mail:  k.kowalska@reslegal.pl

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W 2022 r. ukończyła studia z wyróżnieniem broniąc pracy magisterskiej z zakresu praw człowieka pt. „Trybunał Konstytucyjny jako organ ochrony praw i wolności człowieka w Polsce". W tym samym roku zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką z wynikiem 135 punktów - osiągając najwyższy wynik w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobywała poprzez praktykę w I Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Podejmowała również aktywną działalność studencką należąc do kół naukowych, jak i do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin.

W kręgu jej zawodowych zainteresowań znajdują się prawo rodzinne oraz prawo karne.