formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Obsługa prawna przedsiębiorców, to podstawy zakres usług świadczonych przez Kancelarię. Dzięki naszej pomocy Klient może skupić swą uwagę na rozwoju własnej firmy i kwestiach biznesowych. Nie musi już poświęcać czasu na studiowanie ciągle zmieniających się przepisów. Pomoc prawnika, to gwarancja bezpieczeństwa i pewności.

Nasza oferta to między innymi:

  • kompleksowa pomoc prawna – w zakresie bieżącego doradztwa, przygotowania wszelkiego rodzaju regulaminów, projektów uchwał i protokołów zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów,
  • przygotowanie opinii prawnych – w ramach których nasi prawnicy udzielą wyczerpujących oraz jasnych odpowiedzi na wszelkie wątpliwości natury prawnej, wskazują alternatywne rozwiązania oraz możliwe skutki konkretnych przypadków,
  • tworzenie i analiza umów handlowych – Kancelaria bazując na zdobytym doświadczeniu, przygotowuje umowy, które w kompleksowy sposób zabezpieczają interes Klienta, jak też świadczymy pomoc w zakresie sprawdzania i analizy kontraktów – wskazując i korygując wszelkie niebezpieczne klauzule,
  • windykacja – w tym przypadku sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski egzekucyjne, jak też podejmujemy wszelkie dopuszczalne prawem działania, by Klient odzyskał należne mu pieniądze – m.in. sporządzamy wnioski o upadłość likwidacyjną kontrahentów, którzy unikają spłacania długów, wnioski o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zakaz sprawowania funkcji w organach spółek w odniesieniu do osób będących członkami zarządów w takich podmiotach. RESLEGAL współpracuje z kilkoma kancelariami komorniczymi, dzięki czemu nasi Klienci są traktowani priorytetowo,
  • zastępstwo procesowe – reprezentacja w procesach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych,
  • negocjacje – zapewniamy również wsparcie w ramach prowadzonych rozmów biznesowych,
  • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej – w tym m.in.: umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń itp.,
  • zamówienia publiczne – RESLEGAL udziela pomocy w przygotowaniu dokumentacji ofertowej, korespondencji z zamawiającym, sporządza odwołania do KIO oraz wszelkie inne pisma, jakie okażą się potrzebne w konkretnym przetargu,
  • restrukturyzacja i upadłość –Kancelaria świadczy pomoc prawną także w sytuacjach kryzysowych, gdy firma traci płynność finansową i nie jest w stanie funkcjonować.